onsdag 21 oktober 2009

Utbildningsnämnden 20 oktober

Det verkar som om höstförkylningar och influensa redan slagit till: för andra gången under denna mandatperiod var det en nämnd med enbart moderater och folkpartister som sammanträdde igår.

Mötet inleddes med att rektor Marina Wahlberg informerade om resursskolan Ledvik. Denna enhet för elever som har olika behov av stöd, ofta undervisning i mindre grupper, tar emot drygt 70 elever från hela Lidingö, från förskoleklass upp till och med högstadiet. Pedagogiken fungerade bra på den åtta personer starka nämnden - det är helt uppenbart att Ledvik utgör en enormt viktig resurs för Lidingös skolor och i ännu högre grad för eleverna! På ett helt annat sätt än i vanliga klasser kan man anpassa verksamheten efter elevens särskilda behov. Att det har positiv effekt visas av att de flesta eleverna gör tydliga framsteg och klarar av skolgången - och även efter olika tid kan återgå till "vanlig" skolgång. Verksamheten har vuxit från enstaka elever i slutet av 1990-talet till nuvarande omfattning. Det handlar inte om negativ särbehandling utan om att ge varje individ det stöd den behöver!

Vi politiker måste fundera på hur ett pengsystem skulle kunna utformas - nu får Ledvik dels den vanliga skolpengen per elev och dels en budgetram som dock är anpassad till en mycket mindre verksamhet.

Sammanfattningsvis ett stort tack till rektor Marina Wahlberg och hennes medarbetare på Ledvik!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP