lördag 16 januari 2010

Gångsätra gymnasium - hög kvalitet

I november 2009 fick Gångsätra gymnasium sin utvärderingsrapport inom det så kallade LJUS-samarbetet. Resultat av kvalitetsutvärderingen är mycket positivt, vilket inte är förvånande med tanke på att Gångsätra gymnasium tillhör toppskiktet av gymnasier i Sverige.

Det rapporten fokuserar på som förbättringsområden är

arbetet med att betygsättningen ska vara standardiserad ("likvärdig")
Utvärdering av undervisningen. Det kan vara värt att studera hur försöken med elevutvärdering av lärare i Malmö gjorts.
Elevstödsarbetet - som förvisso är väl genomtänkt och brett - skulle kunna gynnas om arbetet med likabehandlingsplan (anti-mobbningarbete mm) inkluderade både elever, föräldrar och all personal i skolan

Som läsare av olika rapporter om gymnasier, skolor och förskolor kan jag bara konstatera att LJUS-rapporterna tillhör de som ger mest information om hur respektive verksamhet fungerar samtidigt som förbättringsområdet tydligt redovisas med råd om insatser för en positiv utveckling. Det är skönt att inte allt är som myndigheternas (Skolverket, Skolinspektionen) prövning om formalia är uppfyllda.

Grattis till Gångsätra gymnasium - ledning, kollegium och elever: ett av Sveriges bästa gymnasier med fantastiska möjligheter att utvecklas vidare och bli ännu bättre!

---

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP